Međunarodni transport drumskog saobraćaja

U sklopu svih aktivnosti koje obavljamo imamo i transportni sektor za prevoz tereta u zemlji i inostranstvu sa svim potrebnim radionicama za održavanje kompletne transportne infrastrukture. Posjedujemo šlepere, kamione opremljene sa otvorenim i prikolicama sa ceradom. Suština postojanja transportnog sektora je u činjenici da možemo brzo, efikasno i na vrijeme dostaviti poručenu robu u bilo kojem dijelu Evrope. Smatramo da samo efikasan servis je servis koji garantuje posao, a samim tim i izgradnjom povjerenja kod partnera.

Po nekakvoj podjeli vrsta transporta koji imamo možemo izdvojiti transport trupaca iz šume do pogona za preradu. Potom slijedi transport u šleperima i prikolicama sa ceradom za pakovani teret i imamo transport za rasutu robu sa otvorenim i zatvorenim šleperima i prikolicama, ovisno o potrebama.