POGON ZA OBRADU HRASTA

Kao što smo u naslovnici rekli, glavna inspiracija austrougarskih inžinjera je bio hrast koji je na ovom području suvereno vladao. Geološki položaj opštine Teslić kao i pedološka struktura zemljišta koja ima fantastičan hemijski sastav, koji u sprezi sa atmosferskim uticajima tvore fantastične uslove za prirast plemenitih lišćara a među njima i hrasta. Obradi hrasta se prilazi oprezno, sa poštovanjem i strpljivim radom gdje brzina nije primat. Detaljan pristup i pristup da se u obradi svakog elementa od hrasta pristupa sa osjećajem u kombinaciji sa navedenom tradicijom, čini da poluproizvodi i proizvodi od hrasta koji izađu iz naših pogona, budu nam na čast i ponos. Također da vas informišemo, da dosta hrastove građe dobijamo od sestrinske firme iz Republike Hrvatske, preciznije iz Slavonije odakle dolazi najkvalitetniji hrast lužnjak u Evropi.