SUŠARE

Poslije prorezivanja trupaca koje dođu u naše pogone i koji se prorezuju u oblike daske ili greda, sve zavisno od potrebe i narudžbe, daske šaljemo na sušenje da bi se moglo pristupiti daljnoj obradi elemenata. Veoma bitan proces u drvnoj industriji koji prodrazumjeva spuštanje vlažnosti na određeni procenat koji odgovara za daljnu obradu. Također sušenjem postižemo efekat da drvo bude postojanije, pojačane strukture, elastičnije, promijenjene boje i kao što smo naveli, lakša obrada u daljnoj proizvodnji.

Prorezane daske šaljemo na prirodno prosušivanje nakon kojeg šaljemo na vještačko prosušivanje sa kojem veoma precizno možemo dovesti do željene vlažnosti. Prije nego što se elementi stave u sušare, u sklopu našeg pogona imamo parne jame u koje se trpaju elementi i sa kojim se postiže da drvo dobije ujednačenu boju kao i vid zaštite drveta koji pod velikom temperaturom i velikom vodenom parom, rješavaju se svega suvišnog što može kasnije izazvati kvarenje ili propadanje drveta. Mi posjedujemo klasične, kondezacione i vakumske sušare.

Sa klasičnim sušarama imamo najviše kapaciteta koje podrazumjevaju stvaranja promaje ogromnim ventilatorima te mjerenjem vlažnosti u drvetu određuje koliko će se zadržati u sušari. Naravno, na taj proces utiče i temperatura pa ovisno o godišnjem dobu, utiče na trajanje prosušivanja.  

Kondezatorske sušare posjeduju ogromne kondezatore koji prilikom podizanja temperature u sušari, vodenu paru koja izlazi iz drveta pretvara u vodu koju odvodimo van sušare.

U vakumskoj sušari se postiže, da kompletna sušara je hermetički zatvorena, stvara se vakum koji vodu izvlači po malom temperaturom i izbacuje van sušare.

U glavnom, bez obzira koji način koristili, suština je ista da postignemo određeni procenat vlažnosti za finalnu obradu elemenata. Proces je dugotrajan i zavisi od mnogo faktora.