Trgovina

Tokom naše istorije i proširenja kapaciteta u naš opis djelatnosti možemo dodati brzu i kvalitetnu izgradnju industrijskih objekata. Da bi smo izgradili takve objekte, moramo da imamo pouzdan i kvalitetan materijal od kojeg gradimo objekte. Našli smo ga u sendvič lim panelima koji su pouzdan, postojan i krajnje fleksibilan materijal za građenje. 

Tokom naše istorije i proširenja kapaciteta u naš opis djelatnosti možemo dodati brzu i kvalitetnu izgradnju industrijskih objekata. Da bi smo izgradili takve objekte, moramo da imamo pouzdan i kvalitetan materijal od kojeg gradimo objekte. Našli smo ga u sendvič lim panelima koji su pouzdan, postojan i krajnje fleksibilan materijal za građenje. 

Prednost gradnje sa sendvič lim panelima ogleda se u brzini, kvalitetu, po gotovoj izgradnji odmah je završen i estetski dio jer su paneli prelakirani, potom lakoća održavanja i čišćenja, promjene kapaciteta prostora, lakoća postavljanja i skidanja uslijed vanrednih situacija kao dolazak mašina većih gabarita, energetski su učinkoviti objekti kao i niz drugih povoljnih aspekata prilikom gradnje sa sendvič lim panelima. Posjedujemo više klasa kao i veličina sendvič lim panela ovisno o potrebama.

Termoizolacioni paneli pružaju širok spektar mogućnosti pri konceptiranju arhitektonskih rješenja bilo da se radi o poslovnim, trgovačkim, sportskim ili industrijskim objektima. Termoizolacioni paneli se proizvode kao fasadni, pregradni i krovni paneli. Ovi paneli sastoje se od dva profilisana čelična pocinčana bojena plastificirana lima sa sadržajem između od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvučne izolacije. Nepropusnost vode osigurava falc za odvodnju vode koji je nevidljiv.

Prednost gradnje sa sendvič lim panelima ogleda se u brzini, kvalitetu, po gotovoj izgradnji odmah je završen i estetski dio jer su paneli prelakirani, potom lakoća održavanja i čišćenja, promjene kapaciteta prostora, lakoća postavljanja i skidanja uslijed vanrednih situacija kao dolazak mašina većih gabarita, energetski su učinkoviti objekti kao i niz drugih povoljnih aspekata prilikom gradnje sa sendvič lim panelima. Posjedujemo više klasa kao i veličina sendvič lim panela ovisno o potrebama.

Termoizolacioni paneli pružaju širok spektar mogućnosti pri konceptiranju arhitektonskih rješenja bilo da se radi o poslovnim, trgovačkim, sportskim ili industrijskim objektima. Termoizolacioni paneli se proizvode kao fasadni, pregradni i krovni paneli. Ovi paneli sastoje se od dva profilisana čelična pocinčana bojena plastificirana lima sa sadržajem između od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvučne izolacije. Nepropusnost vode osigurava falc za odvodnju vode koji je nevidljiv.