DECIMIRNICA

Suština decimirnice je zasnovana na sistemu poprečno-podužne prerade sa ciljem što boljeg kvantitativnog i kvalitativnog iskorišćenja sirovine. Poslije prorezivanja oblovine u daske, one odlaze u sušare da bi roba postigla odgovarajući stepen vlažnosti, zavisno od potreba. Nakon odgovarajućeg vremenskog roka u sušarama, suva sirovina dolazi u decimirnicu gdje se sirovina raskraja u odgovarajuće elemente, sve zavisno od narudžbe kupca. Postojeća oprema kao i kvalifikovano osoblje za tom opremom omogućava izradu standardnih i vanstandardnih elemenata po želji kupca.