Elgrad

Iskorišćavanje šuma

Elgrad doo posjeduje kompletnu infrastrukturu za iskorištavanje šuma koje podrazumjevaju sječu, izvoz sortimenata, gradnja traktorskih vlaka, gradnja šumskih kamionskih puteva kao i transport od šumskih stovarišta do lagera.

Drvna industrija

Posjedujemo: Pilanu, Sušaru, Decimernicu, Proizvodnju namještaja, Furnirnicu, Pogon za obradu bagrema, Pogon za obradu hrasta, Pogon spojenih ploča i Briket i pelete.

Transport

U sklopu svih aktivnosti koje obavljamo imamo i transportni sektor za prevoz tereta u zemlji i inostranstvu sa svim potrebnim radionicama za održavanje kompletne transportne infrastrukture.

Trgovina

Brzo i kvalitetno izrađujemo industrijske objekate. Za izradu koristimo sendvič lim panele koji su pouzdan, postojan i krajnje fleksibilan materijal za građenje. Termoizolacione panele  proizvodimo fasadne, pregradne i krovne panele.