PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA

Po primljenoj decimiranoj robi, roba koja je u vidu poluproizvoda pripremljena za finalnu obradu dolazi u ovaj pogon. Ovisno o narudžbama i dizajnerskim rješenjima, elementi za proizvodnju prolaze kroz tehnološke faze potrebne za finalni proizvod. Te faze podrazumjevaju tretiranjem elemenata sa četvorostranim blanjalicama, bušilicama, čeparicama, sve do momenta montaže elemenata, lakiranja u specijalnim komorama kao i uljenja elemenata, ovisno o potrebama narudžbe.

Uglavnom, osposobljeni smo za proizvodnju masivnih stolova i stolica od punog drveta, pretežno od hrasta, bukve, oraha i drugih plemenitih lišćara sve zavisno od potreba i zahtjeva naručioca. Sa trenutnim kapacitetima stižemo da odgovorimo na zahtjeve tržišta s tim da imamo tendenciju porasta u smislu proširenja kapaciteta, uvođenjem novih tehnoloških rješenja kao i kvalitetnoj i edukovanoj radnoj snazi. Naši stolovi i stolice se nalaze u mnogim prodajnim centrima zemalja regiona, Evropske unije, Švajcarske kao i dalekog Japana. Kvalitet i zadovoljstvo kupaca su nam jedini atributi koji nas vode u ovom poslu, koji su ujedno garant uspješnosti i opstanka na tržištu.