ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

Elgrad doo posjeduje kompletnu infrastrukturu za iskorištavanje šuma koje podrazumjevaju sječu, izvoz sortimenata, gradnja traktorskih vlaka, gradnja šumskih kamionskih puteva kao i transport od šumskih stovarišta do lagera.

Nakon pogodbe sa vlasnikom šuma i doznačavanja sortimenata za sječu, u šumu ulazimo sa svojim ekipama koje vrše sječu doznačenih sortimenata. Prilikom izvođenja ovih radova, pazi se da se radi s oprezom i sa što manje štete po biljni i životinjski svijet.

Moramo napomenuti da smo ponosni nosioci priznatog FSCTM sertifikata koji podrazumjeva odgovorno šumarstvo i djelujemo u skladu s njim. Nakon što odsječeni sortiment pripremimo za transport i šumu ulazimo sa šumskim zglobnim traktorima i fovarderima odakle izvačimo sortimente do privremenih šumskih stovarišta odakle sortimente dalje odvlačimo kamionima do naših pogona za preradu. 

Uglavnom posjedujemo kompletnu infrastrukturu i logistiku za iskorištavanje šuma.