BRIKET I PELET

Kao što smo u naslovnici spomenuli, ponosni smo vlasnici FSC sertifikata koji podrazumijeva odgovorno šumarstvo te stoga na našim lagerima se zna zateći dosta bio mase koju kupimo na terenu da ne ostavljamo zbog mogućih legla štetočina. Kombinacijom piljevine koju imamo kao nus produkt prilikom sirovinske obrade u našim pogonima i odabranih dijelova lišćara koje ne možemo iskoristiti u primarnoj proizvodnji, dobijamo kvalitetan proizvod u vidu briketa i peleta koji su uveliko alternativno gorivo za zagrijavanje prostorija kao i dobijanje drugih vidova energije ovisno o tehnologiji. Posjedujemo kvalitetne prese koje pod visokim pritiskom bez hemijskih dodataka spajaju bio masu u kompaktnu cjelinu, bilo u vidu briketa ili peleta. Prednost korišćenja ovakvog energenta su visoka kalorična moć, lagano rukovanje, lako skladištenje koje štedi prostor, dostupan u čitavoj BiH kao i u Evropi, pristupačna cijena, 100% ekološki, loženje je moguće u sve vrste peći te ne iziskuje dodatna ulaganja nabavke novih peći.

Naš briket se u potpunosti pravi od tvrdog drveta, gdje hrast učestvuje približno do 20%, a bukva do 80%. Naša ukupna proizvodnja većeg dijela proizvoda zasniva se na preradi prvenstveno bukovog i hrastovog drveta, čijom obradom dobijamo neophodnu sirovinu za proizvodnju briketa. Prečnik briketa je 75 mm, on je tvrdo presovan na mehaničkoj ekscentričnoj presi. Dakle, ovo je briket odličnog kvaliteta, čist ekološki proizvod, napravljen na profesionalnoj presi od materijala koji mu daju visoku kaloričnu moć.

Naš briket i pelet možete dobiti u raznim pakovanjima, ovisno o vašim potrebama.

Isto tako želimo napomenuti da u našoj ponudi imamo i palete ogrevnog drveta koji se dobija kao nus produkt iz furnirske proizvodnje. Naime, takozvana srčika ili sredina drveta koja se ne može više iskorišćavati za furnirsku proizvodnju, mi te kvalitetne elemente drveta odvajamo, sječemo na predviđenu dužinu i pakujemo u palete radi lakšeg transporta i dopremanja ogreva do kupaca.